Varebilskrav.dk

Læs mere på denne side om, hvilke krav der gælder for dig, hvis du kører firmakørsel eller godskørsel nationalt eller internationalt.

OBS - 14. juni 2022 - Der er i øjeblikket fejl på Mit Virk, som viser at nogle vognmænds tilladelser er udløbet eller står til at skulle fornyes. I bedes se bort fra denne meddelelse. Der arbejdes på at finde en løsning på problemet. Se gyldighed for jeres tilladelser via Find tilladelser

International godskørsel for fremmed regning i varebiler

Med vejpakken som er vedtaget af EU i juli 2020, indføres der en tilladelsesordning for international godskørsel for fremmed regning i varebiler.

National godskørsel for fremmed regning i varebil

National godskørsel for fremmed regning er transport af gods mod betaling, hvor godset ikke tilhører eller er knyttet til den registrerede bruger af køretøjet. Fra den 1. juli 2019 er der nye tilladelses- og uddannelseskrav til vognmænd og chauffører, som udfører national godskørsel for fremmed regning i varebil.

Firmakørsel i varebil

Firmakørsel er transport af gods, som tilhører den virksomhed, der er registreret som bruger af køretøjet. Der er også tale om firmakørsel, hvis du transporterer gods, som virksomheden lejer, låner, udlåner eller er i besiddelse af med henblik på f.eks. køb, salg eller reparation. Fra den 1. juli 2019 skal varebiler, som anvendes til firmakørsel, være registreret hos Motorstyrelsen.

Ofte stillede spørgsmål om varebilskrav

Her kan du finde svar på de ofte stillede spørgsmål om varebilskravene.

Hvis du vil udbyde varebilsuddannelser efter de nye regler

Hvis du vil uddanne varebilsvognmænd eller -chauffører efter de nye varebilsregler, som træder i kraft den 1. juli 2019, skal du godkendes af Færdselsstyrelsen.

Sanktioner og bøder

Politiet kontrollerer varebilschaufføruddannelsesbeviser, mens Færdselsstyrelsen fører tilsyn med, at vognmandsvirksomheder overholder betingelserne for at have en varebilstilladelse.

Gebyrer

Færdselsstyrelsen opkræver gebyrer for behandling og udstedelse af varebilschaufføruddannelsesbeviser, varebilstilladelser samt godkendelse af uddannelser og uddannelsesudbydere.

Blanketter

Styrelsen har samlet alle links, vejledninger og blanketter, så de er nemme at finde.

Relevante love og bekendtgørelser

Styrelsen har samlet links til alle relevante love og bekendtgørelser på varebilsområdet.

Kontakt

Du kan kontakte Færdselsstyrelsen pr. telefon eller mail.