Gebyrer

Færdselsstyrelsen opkræver gebyrer for sin sagsbehandling. Gebyret finansierer styrelsens sagsbehandling og tilsyn på varebilsområdet.

For beviser og nyudstedelse af tilladelser opkræves et fast udstedelsesgebyr. 

For ændringer til allerede udstedte tilladelser betales et gebyr efter regning, der betales både i tilfælde af, at ansøgningen godkendes eller der gives afslag på det ansøgte.

For godkendelse af uddannelser og uddannelsesudbydere på varebilsområdet betales et gebyr efter regning.

 

Gebyr

Sats 2022

Beskrivelse

Udstedelse af varebilschaufføruddannelsesbevis samt ændring, fornyelse og erstatning heraf

270 kr. pr. udstedelse


Uddannelsesbeviset giver ret til at køre med gods over 11 kg. pr. stykgods for fremmed regning i varebiler og vogntog over 2.000 kg. til og med 3.500 kg.

Behandling af ansøgning samt udstedelse og fornyelse af tilladelse til vognmandsvirksomhed for varebiler

2.530 kr. pr. udstedelse

Behandling af ansøgning og udstedelse af nye tilladelser til vognmandsvirksomhed for varebiler

Behandling af ansøgning om ændringer til tilladelse

500 kr. pr. påbegyndt time

Behandling af ansøgning om ændringer til allerede udstedte tilladelser til vognmandsvirksomhed for varebiler

Godkendelse af uddannelser for varebilschauffører og varebilsvognmænd samt uddannelsesudbydere på varebilsområdet

500 kr. pr. time
Behandling af ansøgning og godkendelse af uddannelsesudbydere på varebilsområdet