Hvis du vil udbyde varebilsuddannelser efter de nye regler

Hvis du ønsker at udbyde den nye grundlæggende kvalifikationsuddannelse for varebilschauffører, efteruddannelsen for varebilschauffører eller uddannelsen for varebilsvognmænd og transportledere i varebilsvirksomheder, skal du godkendes af Færdselsstyrelsen.

Sådan ansøger du om godkendelse:

For at blive godkendt som uddannelsesudbyder skal du udfylde følgende ansøgningsskema:

'Ansøgning om godkendelse til at udbyde chaufføruddannelse og/eller vognmandsuddannelse til varebil'.

I forbindelse med udfyldelsen vil du blandt andet skulle forholde dig til undervisningsplanen for den uddannelse, der ansøges om, og du skal vedlægge evt. relevant bilagsmateriale.

Ansøgningen skal sendes til Færdselsstyrelsen pr. e-mail til info@fstyr.dk. I e-mailens emnefelt skal du skrive: ”Ansøgning om godkendelse - Varebilsuddannelser”.


Færdselsstyrelsen opkræver et gebyr på 800 kr. pr. time for behandling (og godkendelse) af en ansøgning om godkendelse.  

Nedenfor kan du læse mere om, hvad de enkelte uddannelser skal indeholde. 

Hvad skal varebilsuddannelserne indeholde?

/-/media/Varebilskrav_dk/Dokumenter/varebilsuddannelser/Vejledende-timefordeling-grundlæggende-varebilskvalifikationsuddannelse-(1).docxUddannelsen skal indeholde udvalgte dele indenfor følgende emner:
 • Færdselsregler
 • Miljø
 • Uheldsforebyggelse
 • Lastsikring
 • Ergonomi
 • Førstehjælp for erhvervschauffører (læs mere om uddannelsesplan for førstehjælp her)

Uddannelsen er af tre dages varighed og har til formål at øge færdselssikkerheden og forbedre miljøet. Uddannelsen afsluttes med en multiple-choice-prøve, hvor kursusdeltageren har 30 minutter til at svare på 20 spørgsmål. For at bestå prøven skal kursusdeltageren svare rigtigt på mindst 16 spørgsmål.

Læs mere om grund- og efteruddannelsen for varebilschauffører og vejledende timefordeling her.

Prøvevejledning
Du kan læse om uddannelsen for varebilschauffører i prøvevejledningen her.

Uddannelsen skal indeholde udvalgte dele indenfor følgende emner:

 • Transportkontrakter
 • Handelsret
 • Arbejdsmarkedsforhold
 • Skattelovgivning
 • Økonomi, fakturering og generel økonomisk kontekst
 • Forsikring
 • Lastsikring, læssegrej mv.
 • Transport af særligt gods
 • Adgang til markedet og generelle vilkår
 • Trafiksikkerhedsledelse

Uddannelsen afsluttes med en multiple-choice prøve, hvor kursusdeltageren har 90 minutter til at svare på 30 spørgsmål.

Læs mere om uddannelsen for vognmænd og transportledere i varebilsvirksomheder og vejledende timefordeling her.

Prøvevejledning
Du kan læse om uddannelsen for vognmænd og transportledere i varebilsvirksomheder i prøvevejledningen her.