Krav til varebilschauffører

Fra den 1. juli 2019 skal varebilschauffører have et varebilschaufføruddannelsesbevis (VUB). Kravet gælder, hvis chaufføren kører med gods for fremmed regning, som vejer mere end 11 kg. pr. stykgods i en varebil eller et vogntog (varebil med anhænger) på over 2.000 kg. til og med 3.500 kg tilladt totalvægt.

Hvis du allerede har et blåt chaufføruddannelsesbevis (CUB) påført kørekortkategori C (lastbil), har du automatisk de samme rettigheder som indehavere af et varebilschaufføruddannelsesbevis (VUB). Du skal derfor ikke foretage dig noget i forbindelse med de nye regler.

Hvis du som varebilschauffør er omfattet af de nye regler, skal du fra den 1. juli 2019 være i besiddelse af et chaufføruddannelsesbevis, et varebilschaufføruddannelsesbevis eller en godkendelse fra Færdselsstyrelsen på, at du er undtaget fra den grundlæggende kvalifikationsuddannelse så du alene skal gennemføre efteruddannelsen, for at kunne fortsætte som varebilschauffør.


Sådan får du et varebilschaufføruddannelsesbevis

For at få et varebilschaufføruddannelsesbevis skal du gennemføre en grundlæggende kvalifikationsuddannelse eller en efteruddannelse som varebilschauffør. Formålet med uddannelsen er at sikre, at du som chauffør har de nødvendige kvalifikationer.

Du kan gennemføre den grundlæggende kvalifikationsuddannelse fra den 1. januar 2019. 

Se listen over godkendte uddannelsescentre


Krav til chaufføren

Følgende krav skal være opfyldt, før varebilschaufføren kan få udstedt et varebilschaufføruddannelsesbevis:

  • Gennemført kvalifikationsuddannelse som varebilschauffør.
 

Følgende krav skal være opfyldt, før varebilschaufføren kan få adgang til et efteruddannelseskursus:

  • Hvis du kan dokumentere, at du i perioden fra den 1. juli 2009 til den 30. juni 2019 har haft mindst to års hovedbeskæftigelse som varebilschauffør. Du kan for eksempel dokumentere din erfaring ved hjælp af en arbejdsgivererklæring indeholdende oplysninger om beskæftigelsens art og nøjagtig periode for beskæftigelsen samt dokumentation for løn. Dokumentation for løn kan f.eks. være i form af lønsedler eller R75 fra skattestyrelsen.
  • Du kan nøjes med at indsende lønsedler fra december måned for de pågældende to år, hvis det tydeligt fremgår af lønsedlerne, hvor mange timer, du har arbejdet i det pågældende år og hvad din totale løn har været det pågældende år. Hvis disse oplysninger ikke tydeligt fremgår af lønsedlerne for december måned, skal der indsendes lønsedler for hele den toårige periode.

Efteruddannelsen indeholder ingen prøve. Fristerne for at gennemføre efteruddannelsen er fastsat efter varebilschaufførens fødselsdato med henblik på at sikre en jævn fordeling af holdene og skal derfor gennemføres indenfor følgende frister:

Chaufførens fødselsdato

Efteruddannelse skal være gennemført senest

1., 2. eller 3.

30. juni 2019

4., 5. eller 6.

31. december 2019

7., 8. eller 9.

30. juni 2020

10., 11. eller 12.

31. december 2020

13., 14. eller 15.

30. juni 2021

16., 17. eller 18.

31. december 2021

19., 20. eller 21.

30. juni 2022

22., 23. eller 24.

31. december 2022

25., 26. eller 27.

30. juni 2023

28., 29., 30. eller 31.

31. december 2023

Uddannelsesudbyderen udsteder midlertidigt varebilschaufføruddannelsesbevis

Når du har gennemført og bestået din uddannelse som varebilschauffør, sender uddannelsesudbyderen en elektronisk ansøgning om et varebilschaufføruddannelsesbevis. I forbindelse med ansøgningen vil udbyderen tage et digitalt foto af dig og scanne din underskrift.

Hvis du har gennemført uddannelsen hos flere uddannelsesudbydere, sendes ansøgningen af den udbyder, hvor du har gennemført den sidste del af uddannelsen.

Uddannelsesudbyderen udsteder et midlertidigt varebilschaufføruddannelsesbevis til dig, som kan anvendes, indtil du modtager dit varebilschaufføruddannelsesbevis, der sendes med posten.

Pris og gyldighed

Færdselsstyrelsen opkræver et gebyr på 270 kr. (gældende pr. 1. januar 2022) for udstedelsen af dit varebilschaufføruddannelsesbevis.

Beviset er som udgangspunkt gældende i fem år. Vil du herefter beholde dit varebilschaufføruddannelsesbevis, skal du på et 2-dags efteruddannelseskursus, hvor der ikke skal aflægges prøve.

Uddannelsesbeviset skal altid medbringes under kørslen og fremvises på politiets anmodning.