Udlejning af varebilschaufførvikarer

Har du en varebilstilladelse, kan du ansøge om godkendelse til at drive varebilschaufførvikarvirksomhed. Godkendelsen giver dig mulighed for at udleje chaufførvikarer til varebilsvognmandsvirksomheder.

Hvis du allerede er godkendt til at udleje chaufførvikarer til lastbiler og bus, er du automatisk godkendt til at udleje varebilschaufførvikarer.

Sådan søger du om godkendelse

For at få en godkendelse til at udleje varebilschaufførvikarer skal du have en varebilstilladelse. Du skal desuden være opmærksom på følgende:

  • Særligt for personligt drevne virksomheder
    Godkendelsen tillader kun udlejning af ansatte chauffører. Ejeren i en personlig drevet virksomhed kan derfor ikke udleje sig selv.
  • Økonomi
    Der er ikke yderligere krav til egenkapital for etablering af en varebilschaufførvikarvirksomhed end det eksisterende krav for varebilstilladelser.

’Ansøgning om godkendelse som udlejer af varebilschaufførvikarer’ finder du under menupunktet 'Blanketter'.

 

Godkendte varebilschaufførvikarvirksomheder

For oplysninger omkring danske virksomheder, som er godkendt til drift af varebilschaufførvikarvirksomhed henvises der til styrelsens hjemmeside, www.fstyr.dk under ’Find transportvirksomhed’.